Strategický konzulting

Díky výuce, školení a výkonnostním zkušenostem jsou umělci a hudebníci obeznámeni s vývojem výjimečného způsobu myšlení, schopného rozpoznat a identifikovat organizační struktury, procesy a strategie v jiných odvětvích.

ConductVision strategický konzultační program pomáhá klientům hledat nové kreativní řešení při identifikaci a optimalizaci pracovních procesů a postupů, přizpůsobení nebo změně organizačních struktur v případě potřeby: například od hierarchického až po plochý. Role a odpovědnost oddělení, týmu a jednotlivých osob jsou analyzovány a optimalizovány, v případě potřeby restrukturalizovány. Náš strategický konzultační program může také pomoci při vytváření budoucích plánů a také při rozvoji inovativního a kreativního přístupu k strategii růstu.

Dnes jsme ve byznysu  svědky velkých zmên. V posledním desetiletí globalizace změnila způsob, jak myslíme a obchodujeme. Digitalizace oznámila novou éru, která nás vyzývá k nalezení nových modelů organizačního designu a chování.
 
Tradiční organizace a týmy, stejně jako naše vlastní chování a dovednosti čelí novým výzvám. Otázkou je, co přesně hledáme? Jak se může tým přizpůsobit, upravit nebo zcela transformovat, aby splňoval nové způsoby komunikace, pracovních procesů a vyšších úrovní výkonnosti? Dalším důležitým úkolem pro lídry dnes je úspěšně identifikovat způsoby, jak zavést mileniály do pracovního procesu, pochopit, jak motivovat, inspirovat a pomoci jim najít svou vlastní cestu v profesionálním prostředí.
 
Ve ConductVision zkoumáme tyto otázky a hledáme nové rámce, v rámci kterých nalezneme řešení. Jak věříme v interdiscplinarní hodnoty, jsme zkoumali, jak podobné procesy běží v hudebním a uměleckém světě, pochopení, že tvůrčí mysl může vidět, co ostatní nemohou. 
 
V současné době se zaměřujeme na následující 4 otázky:
 
1. Jaké typy týmů hledáme v digitálním věku?
2. Jaké dovednosti potřebujeme soutěžit?
3. Jak můžeme zvýšit spokojenost zaměstnanců a úroveň výkonu?
4. Jak připravit mileniály, aby se staly lidry ve svém oboru?
 

ConductVision strategický konzultační program dále zahrnuje pomoc firmám při podpoře úspěšné udržitelnosti firemní kultury tím, že pomáhá zaměstnancům porozumět a realizovat poslání a hodnoty společnosti. 

Kontaktujte nás a dozvíte se více, jak můžeme pomoci vaší organizaci rozvíjet týmy a dovednosti pro digitální věk.

 

KLIENTSKÉ REFERENCE

'Můj tým a já jsme nedávno měli velkou radost z toho, že jsme se účastníli workshopu kterou vedla Bibi a mužu vřele doporučit. Bibi přizpůsobuje workshopy na jakýkoliv druh týmu a připravuje i přizpůsobuje její prezentace a praktické cvičení specifickým potřebám týmu. Teoretická část byla velmi zajímavá a připravila účastníky i na praktická cvičení, která testovala a porovnávala dovednosti různých typu lídrů. Její styl výuky je velmi otevřený, interaktivní a zábavný. Můj tým požadoval už další workshop.
 
'Těm, kteří se zajímají o Bibiiny poradenské služby ji mohu plně doporučit jako důvěryhodného a spolehlivého partnera, který poskytuje excelentní služby jako speciální tréninkové programy, které jsou připravené pro střední a vrcholový korporátní management (například „Music & Leadership program“)'
 
'Bibi dokázala vnést nové světlo do managementu, organizace a podnikové sociální interakce skrze směr hudby a orchestru. Její nápady jsou prezentovány jako dostupné a známé pojmy, kterým může každý porozumět, ale přitom přináší úplně nový pohled na vedení a management tím, že kreslí inspirativní spojitosti mezi těmito dvěma světy.'